Hodně parkovacích míst prosím! A co třeba stromy, široký chodník a lavičky?KRYMSKÁ

2021, Karlovy Vary
rekonstrukce veřejného prostoru
v rámci KAMKV p.o.info@janlebl.cz
+420 606232057
krušné hory // berlin